Interaction uitnodigende vormgeving Design

Interaction design is het vormgeven van functionele elementen. Dat houdt in dat er nagedacht gaat worden over hoe, en waar, bepaalde elementen geplaatst gaan worden. Er worden wireframes gemaakt waarbij de functionele werking van de website voorop staat.

Wireframes

Wireframes

Wireframes zijn als het ware bouwtekeningen voor een website. Net als bij een gebouw wordt er eerst nagedacht over de functionaliteiten voordat de daadwerkelijke bouw gaat beginnen.

Wat moet de website kunnen? Op welke wijze worden de doelen van de opdrachtgever behaald? Dit zijn de vragen waarop de wireframes antwoord kunnen geven.

Doelgroep

Doelgroep-onderzoek

Wat wil de doelgroep nu eigenlijk? Hoe moeten wij ons nieuwe product gaan marketen? Deze vragen worden beantwoord in een doelgroeponderzoek.

Hierin wordt gekeken of het product wel aansluit bij de doelgroep. Op basis van dit onderzoek wordt bepaald wat de doelen van de website of applicatie worden. Ook worden hierbij de wensen van de doelgroep in kaart gebracht, zodat er een product wordt gemaakt waar de doelgroep met plezier gebruik van maakt.

Contact opnemen

T 06 139 257 75
E info@ownidentity.nl

Interaction Design voorbeelden

Hieronder een aantal voorbeelden van interaction design.